NVI Informatiebijeenkomst Wki 23 mei 2023

NVI Informatiebijeenkomst Wki 23 mei 2023

 

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) wordt op 1 juli 2023 ingevoerd. Zoveel is intussen bekend. Wat ook bekend is, is de inhoud van de ontwerpregeling van de Algemene Maatregel van Bestuur - het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki). En hoewel dit stuk momenteel nog voor advies bij de Raad van State ligt, is de inhoud in ieder geval alvast te lezen. Daaruit valt op te maken welke reacties vorig jaar op de internetconsultatie voor aanpassing van het document hebben gezorgd. Het advies moet nog worden afgewacht of er uiteindelijk toch nog wijzigingen in de Bki zullen plaatsvinden.

Nieuwe informatiebijeenkomst

Ondanks dat nog niet alle ins & outs definitief zijn, organiseren het ministerie van J&V en de NVI wederom een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden uit de incassobranche. De opzet is soortgelijk als in mei 2022 plaatsvond en wordt dus niet alleen voor NVI-leden georganiseerd.

Plaats en doel bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats bij Hotel Papendal in Arnhem vanaf 9.30 uur. Het doel van de ochtend is het verschaffen van meer inzicht vanuit het ministerie J&V over de inhoud van de Wki en de bijbehorende kwaliteitseisen.

Programma

09.30 – 10.00 uur inloop, registratie en ontvangst

10.00 – 12.30 uur programma onder leiding van dagvoorzitter Kamille Kres, met onderdelen:
- welkom door Connie Maathuis (NVI) en Irene Ritman (ministerie J&V)
- toelichting over Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en concept besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki)
- panelgesprek adhv vragen vanuit deelnemers

12.30 – 13.00 uur afsluiting met gezamenlijke lunch met alle aanwezigen


Aanmelding niet meer mogelijk, de bijeenkomst is volgeboekt.