Aanmeldingen AFM-vergunning bekend

Zoals bekend kondigde de AFM half februari aan dat voor 7 april 2017 tot de aanvraag van een AFM-vergunning zou moeten worden overgegaan door die incasso-organisaties die incassowerkzaamheden verrichten zoals genoemd in de leidraad Consumenten en incassotrajecten. Inmiddels heeft de AFM van een aantal incassobureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren (een voornemen tot) een vergunningaanvraag ontvangen, die in behandeling is genomen. Dit betekent dat deze ondernemingen de vergunningplichtige activiteiten mogen voortzetten totdat er een beslissing is genomen over de aanvraag. U kunt via de link nazien welke kantoren dat zijn middels de Excelbestanden die de AFM hierover heeft gepubliceerd. Reeds verleende vergunningen aan dergelijke organisaties zijn terug te vinden in het reguliere register van de AFM.