Incasso Keurmerk Logo

Incasso Keurmerk

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) verklaart dat haar lid Bos Incasso het Incasso Keurmerk mag voeren.

Bos Incasso

Dit betekent dat Bos Incasso als lid is gecertificeerd door de NVI. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

Bos Incasso voert het Incasso Keurmerk onder de volgende bekendgemaakte gegevens:

Bedrijfsgegevens

Bos Incasso

Vestigingsadres
Van Elmptstraat 16-8 9723 ZL Groningen
Postadres
Postbus 11138 9700 CC Groningen
Telefoon
088 267 00 43
E-mail
info@bosincasso.nl
Website
https://www.bosincasso.nl/
KvK
02095537 0000
NVI Gedragscode

In de nieuwe Gedragscode zijn eerdere gedragscodes voor de incasso-ondernemingen, voor incassomedewerkers en voor debiteurenbezoekers verwerkt. Meer informatie.

NVI Incasso Keurmerk en Eed

Ook alle elementen van het Incasso Keurmerk zijn tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Voordat het herziene Incasso Keurmerk van kracht ging, is het ter consultatie aangeboden aan ACM, AFM, Consumentenbond en de NVVK. Meer informatie.

Vertrouwen en zekerheid

NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso-activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het keurmerk biedt daarvoor de beste waarborg.