ACM deelt boete uit voor oneerlijke handelspraktijken

Op maandag 12 februari jl liet de ACM weten onderzoek te hebben gedaan naar twee incassobureaus. 

Boete en toezeggingsbesluit

Credit Invest – bekend onder de namen De Nederlandse Incassocentrale, Credit Pay, MKBusiness en Stichting Derdengelden Incasso Service – kreeg een boete uitgedeeld van 375.000 euro omdat men consumenten onder druk zette om rekeningen te betalen voor niet-geldige overeenkomsten. Consumenten die opheldering vroegen over hun rekening werden niet geïnformeerd. Ondertussen bleef Credit Invest hardnekkig aandringen op betaling. Daarbij werd gedreigd met gerechtelijke procedures en hoge incasso- en proceskosten. Dit zijn verboden oneerlijke handelspraktijken. Consumenten hebben het recht om te weten welke rekening het incassobureau incasseert en of de vordering wel terecht is. De bestuurder van Credit Invest heeft leiding gegeven aan de verboden gedragingen. Aan hem heeft de ACM een boete van 40.000 euro opgelegd. Credit Invest heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit. U kunt hier het sanctiebesluit nalezen.

Op dezelfde dag werd door de ACM ook bekend gemaakt dat NVI-lid Intrum Justitia heeft toegezegd een meer consumentgerichte werkwijze te hanteren bij het incasseren van vorderingen bij consumenten. Zo zal Intrum Justitia geen ontoelaatbare druk toepassen om consumenten te bewegen vorderingen te betalen. Daarnaast zal zij consumenten uitgebreid informeren over de vordering en goed bereikbaar zijn voor vragen en bezwaren en maatwerk leveren, passend bij de persoonlijke financiële omstandigheden van de consument. De ACM was naar aanleiding van klachten van consumenten een onderzoek gestart naar incassobureau Intrum Justitia. Als men zich niet aan de afspraken houdt, kan de ACM een boete opleggen. Dit besluit geldt voor een periode van twee jaar gerekend vanaf de bekendmaking ervan. U kunt hier het toezeggingsbesluit nalezen.

Brede aanpak incassoprobleem

De ACM heeft gekozen voor een brede aanpak van de problemen in de incassobranche. De ACM heeft voorlichting ingezet om consumenten weerbaarder te maken, schuldhulpverleners hulpmiddelen in handen gegeven en opdrachtgevers van incassobureaus op hun verantwoordelijkheid gewezen. Deze brede aanpak wordt ondersteund door de conclusies uit onderzoek dat de ACM heeft laten doen naar de drijfveren van incassobureaus en in hoeverre die een verklaring bieden voor de keuze van hun methode: agressief of faciliterend/sociaal incasseren. De conclusies uit dit onderzoek maken dat de ACM zich vanaf nu met name richt op incassobureaus die de regels bewust negeren.

Bron: www.acm.nl