Reactie op Werkgroep 'Halsema'

De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact maakte een analyse van de sociale gevolgen van de coronacrisis. In haar bevindingen aan het kabinet waarschuwt de werkgroep dat een nieuwe groep Nederlanders financiële effecten zal ondervinden van de crisismaatregelen waardoor de financiële hulpvraag en, concreet, betalingsachterstanden kunnen toenemen. 

Het rapport stelt dat “Vroegtijdig ingrijpen stapeling van sociale en financiële problematiek [voorkomt]”. Dat onderschrijft de NVI van harte. Dit is ook de belangrijke bemiddelende rol van de incassobranche: schulden zo vroeg mogelijk oplossen om escalatie te voorkomen. Ook de NVI maakt zich zorgen over een grotere schuldenberg door de huidige crisis. Die schuldenberg groeit verder wanneer betalingen worden uitgesteld.

Bedenkingen

Wel heeft de NVI bedenkingen bij de adviezen in het rapport met betrekking tot het verkennen van “verruimen van kwijtscheldingsbeleid” en het starten van een “breed schuldenoffensief” met daarbinnen een “brede noodstop/pauzeknop”, zonder te noemen wat dit concreet in moet houden. Er kan immers niet gemorreld worden aan het uitgangspunt ‘wie iets koopt, betaalt dit (terug).’ Dat neemt niet weg dat ook de incassobranche maatwerk wil leveren aan mensen die een breder schuldenprobleem hebben.

Snelle invoering nieuwe incassowet

Het rapport wijst terecht op het groeiende belang van maatschappelijk verantwoorde incasso, en kijkt daarbij de Rijksoverheid aan. Volgens de NVI doet het kabinet er bovendien goed aan om de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening zo snel mogelijk in te voeren. Deze conceptwet beoogt een incassoregister in te voeren waardoor alleen de bonafide incassobureaus mogen blijven opereren. De verwachte groei van schulden onder consumenten en bedrijven door de coronacrisis maakt een verantwoorde wijze van incasseren nu meer dan ooit nodig. Dat is in het belang van schuldeisers en schuldenaren.