Onafhankelijke begroting Rechtspraak lukt niet

Een meerderheid van de Tweede Kamerleden is tegen een initiatiefwetsvoorstel dat een onafhankelijke begroting voor de Rechtspraak beoogt. Dat bleek na een stemming in de Tweede Kamer over het voorstel. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, spreekt over een gemiste kans om de derde staatsmacht in zijn onafhankelijkheid te versterken.

Het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Van Nispen had als doel de Rechtspraak een onafhankelijke – zogenoemde niet-departementale – begroting te geven. Bakker: ‘Nu is de begroting als apart hoofdstuk onderdeel van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierdoor kan de financiering van rechtspraak afhankelijk worden van beleidskeuzes van de minister. Weliswaar heeft de Rechtspraak een apart wettelijk bekostigingssysteem, maar toch is in het recente verleden gebleken dat de minister dit systeem niet altijd kan volgen vanwege tekorten op de rest van zijn begroting.’

De Rechtspraak heeft de afgelopen jaren voortdurend benadrukt dat het huidige begrotingssysteem niet past bij een onafhankelijke derde staatsmacht. Vorige week nog uitten 9 rechters in opiniestuk in de Volkskrant (volkskrant.nl) U verlaat Rechtspraak.nl hun zorgen over de manier waarop de Rechtspraak wordt gefinancierd.

Gemiste kans

Bakker vindt het vreemd dat de Rechtspraak niet op dezelfde manier wordt behandeld als andere instituten die onmisbaar zijn in een democratische rechtsstaat, zoals de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en de Nationale ombudsman. ‘Een aparte begroting past veel beter bij de positie die de Rechtspraak heeft als onafhankelijke staatsmacht. Het kan niet zo zijn dat als de minister krap bij kas zit, de financiering van rechtspraak in de knel komt. Dit wetsvoorstel was een kans om de rechtstatelijke waarborgen in ons land verder te verbeteren. Het is jammer dat een Kamermeerderheid die visie niet deelt.’

Bron: rechtspraak.nl (nieuwsbrief De Rechtspraak)