Incasso Keurmerk Logo

Incasso Keurmerk

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) verklaart dat haar lid VMP & Partners het Incasso Keurmerk mag voeren.

VMP & Partners

Dit betekent dat VMP & Partners als lid is gecertificeerd door de NVI. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

VMP & Partners voert het Incasso Keurmerk onder de volgende bekendgemaakte gegevens:

Bedrijfsgegevens

VMP & Partners

Vestigingsadres
Sidderaalpad 5 1317 HJ Almere
Telefoon
036 5460505
E-mail
info@vmp-partners.nl
Website
https://vmp-partners.nl/
KvK
39064288
NVI Gedragscode

In de nieuwe Gedragscode zijn eerdere gedragscodes voor de incasso-ondernemingen, voor incassomedewerkers en voor debiteurenbezoekers verwerkt. Meer informatie.

NVI Incasso Keurmerk en Eed

Ook alle elementen van het Incasso Keurmerk zijn tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Voordat het herziene Incasso Keurmerk van kracht ging, is het ter consultatie aangeboden aan ACM, AFM, Consumentenbond en de NVVK. Meer informatie.

Vertrouwen en zekerheid

NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso-activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het keurmerk biedt daarvoor de beste waarborg.