Incasso Keurmerk Logo

Incasso Keurmerk

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) verklaart dat haar lid Riverty Service Netherlands B.V. (voorheen Infoscore) het Incasso Keurmerk mag voeren.

Riverty Service Netherlands B.V. (voorheen Infoscore)

Dit betekent dat Riverty Service Netherlands B.V. (voorheen Infoscore) als lid is gecertificeerd door de NVI. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

Riverty Service Netherlands B.V. (voorheen Infoscore) voert het Incasso Keurmerk onder de volgende bekendgemaakte gegevens:

Bedrijfsgegevens

Riverty Service Netherlands B.V. (voorheen Infoscore)

Vestigingsadres
K.R. Poststraat 66 8441 ER Heerenveen
Postadres
Postbus 3 8440 AA Heerenveen
Telefoon
085 022 01 01
Website
https://www.riverty.com/
NVI Gedragscode

In de nieuwe Gedragscode zijn eerdere gedragscodes voor de incasso-ondernemingen, voor incassomedewerkers en voor debiteurenbezoekers verwerkt. Meer informatie.

NVI Incasso Keurmerk en Eed

Ook alle elementen van het Incasso Keurmerk zijn tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Voordat het herziene Incasso Keurmerk van kracht ging, is het ter consultatie aangeboden aan ACM, AFM, Consumentenbond en de NVVK. Meer informatie.

Vertrouwen en zekerheid

NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso-activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het keurmerk biedt daarvoor de beste waarborg.